18/05/2022 18:30 - 19:15

Evensong

Responses and Preces: Tallis
Psalm: 92 (tone i)
Readings: 1 Kings 19.1–15a; Philippians 1.18b–26
Palestrina: Magnificat sexti toni
Nunc Dimittis sexti toni
Poulenc: Salut, Dame Sainte